Kelev Teva →
Digital Branding Packages

כלב טבע

לבריאות הכלב שלך

אסטרטגיית מיתוג

הלקוחה הגיעו עם בקשה להגדיל את כמות הכניסות והמכירות באתר. התחלנו לעבוד על האתר כאשר הלקוחה הייתה רק בתחילת הדרך שלה, עדיין האתר לא היה מספיק מפותח ואנשים היו נוטשים את האתר מהר מדי.

 

הפתרון שהבאנו

עשינו אפיון עם הלקוחה מה היא צריכה בדיוק, בנינו סרטוני שיווק ומכירה לרשתות שיכניסו יותר אנשים לאתר, עשינו עיצוב לאתר חדש שהלקוחה הרימה, הכנו עיצובים לרשתות חברתיות שמדברים בשפה של הסרטונים ודמויות מותג של הלקוחה והכלבה שלה.

הצלחנו לייצר עלייה משמעותית בכמות ההזמנות ובזמן השהייה באתר בזכות הסרטונים.